Adres wydarzenia:

MROWISKO Centrum Kultury Studenckiej
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 85